BLOG

pozývam Vás do Hlohovca na workshop Fraktálnej kresby - Autoportrét duše, kde nakreslíte svoju prvú "iniciačnú" kresbu - autoportrét duše a prostredníctvom línie a farby získate informácie o svojom vnútornom stave. Po prvýkrát budete mať možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa naučíte kresliť korekčné...