BLOG

Seminár určený tým, ktorí sa už profesionálne venujú fraktálnej kresbe, majú za sebou seminár Empirickej analýzy a seminár pokročilej analýzy. Budeme spolu analyzovať a venovať sa vašim otázkam z praxe.

Každodenne sa stretávame s bežnými životnými úlohami a problémami, ktoré často nevieme ako, alebo nemôžeme aktuálne riešiť, a týkajú sa napr: partnerských vzťahov, manželských vzťahov, rodiny, pracovných vzťahov, majetkovej situácie, nového zamestnania, financií, predaja alebo kúpy...
Po nakreslení malého alebo veľkého cyklusu kresieb, ktorý sa robí...

pozývam Vás do Hlohovca na workshop Fraktálnej kresby - Autoportrét duše, kde nakreslíte svoju prvú "iniciačnú" kresbu - autoportrét duše a prostredníctvom línie a farby získate informácie o svojom vnútornom stave. Po prvýkrát budete mať možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa naučíte kresliť korekčné...

Workshop UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA - je pre každého, kto dokáže v ruke držať farbičku. Vychádza zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu. Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať...

Na workshopu Úvod do Metody Fraktální kresby - AUTOPORTRÉT DUŠE účastníci kreslí svojí první "iniciační" neboli diagnostickou kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostřednictvím linie a barvy získají informace o svém vnitřním stavu. Dá se říci, že prvně mají možnost "vidět" sebe a svojí duši. Po ukončení kreslení "iniciační" kresby se účastníci učí...

Kurz je založený na vzťahu farieb a odtieňov, a ich koreláciu s určitými systémami a orgánmi v tele s cieľom vytvárania a udržiavania zdravia a telesných funkcií.
Aby ste mohli absolvovať tento kurz, je potrebné mať základné vedomosti o kreslení terapeutickej-korekčnej kresby, to znamená vlastnú skúsenosť s kreslením aspoň malého cyklu.

ZÁKLADNÝ PROGRAM (2., časť z troch)
Pre všetkých tých, ktorý si prešli skúsenosťou cez malý cyklus ôsmich kresieb (3 diagnostické a 5 terapeutických) a ideálne cez celý cyklus 21 kresieb (3 diagnostické a 18 terapeutických) .V 2. časti základného programu sa účastníci zoznámia s funkciou línií a farieb a sami si vyskúšajú analýzu vlastnej...