Lektori

Lektori na ktorých sa môžete obrátiť:

PaedDr. Radmila Cao, pôvodom z Košíc, špeciálna pedagogička s 15 - ročnými skúsenosťami v detskom domove a LVS. Od 2018 pracuje ako špeciálny školský pedagóg v Stupave. Ukončila arteterapeutický výcvik u Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD.

Kontakt: +421 940 842 929, radmilacao@gmail.com


Mgr. Ivana Stellerova, pôsobím ako zástupkyňa MŠ v ZŠ s MŠ Nemecká, okres Brezno.Venujem sa výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku.Pracujem so zelenými potravinami, ako je jačmeň a chlorella a významu emócií na naše duševné zdravie prostredníctvom etiko terapeutických technik.

Kontakt: +421 918 541 942, istelly@gmail.com


MUDr. Miriam Vojvodová, pracujem ako lekárka, na genetike, okrem toho sa venujem kraniosakrálnej terapii, regresnej terapii. Od začiatku som vnímala psychiku ako neoddeliteľnú súčasť zdravia. Prostredníctvom alternatívnych smerov - kraniosakrálnej terapie, regresnej terapie, colorterapie a iných, som hľadala, čo všetko by nám vedelo pomôcť k harmónii, pocitu naplnenia a pochopeniu seba samých. Fraktálna kresba mi ukázala, ako vie človek v sebe nájsť súvislosti toho, čo zažíva a začne svoj život vidieť z inej stránky. Žijem a pôsobím v Bratislave.

Kontakt: +421 908 179 316, vojvodovam@gmail.com


Mgr. Martina Meriačovápracujem ako školská psychologička v Základnej škole. Venujem sa písaniu poézie a prózy (meriacova.blog.sme.sk), v roku 2017 sa mi podarilo vydať 1. zbierku básní s názvom Nechávam tu seba. Fraktálna kresba vo mne prebudila tvorivý potenciál, začala som sa vo voľnom čase venovať tvorivej umeleckej činnosti - tvorím originálne ručne maľované oblečenie. Kresba sa stala súčasťou môjho pracovného i osobného života. S láskou odovzdávam poznatky ďalej - aj prostredníctvom organizovania mini workshopov fraktálnej kresby v Revúcej.

Kontakt: +421 908 261 623, martinameriacova@gmail.com


PhDr. Renata Vogl, pochádzam z Prievidze. Pracujem ako lektorka, koučka, fotografka, prekladateľka, tlmočníčka - nemecký jazyk. Rozšírené vzdelávanie v oblasti Terapie orientovanej na prítomnosť, Business Coach, Základy artefilaktiky, Základy zlatníctva, škola fotografie, doplňujúce pedagogické štúdium, Fraktálna kresba - diagnostická, terapeutická, umelecká, ruka zdravia, analýza.

Kontakt: +421 918 816 397, voglrenata@gmail.com, www.koucka.skIng. Libuška Horáková, 
žijem v Bratislave, profesne som pracovala ako softvérový analytik a školiteľ. Vždy ma tešila komunikácia s ľuďmi. Životné situácie ma posúvali k porozumeniu samej sebe a k skúmaniu, čo je za tým, čo sa deje. Prišla som k poznaniu, že ako cítim a myslím, tak sa deje. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie okamihom prítomnosti, študovala som archetypálnu numerológiu a tarot, praktikujem metamorfnú techniku, nadchla ma metóda fraktálnej kresby.

Kontakt: +421 907 721 190, horalibu@gmail.com


Mgr. Janka Šipeková, žijem a tvorím na Liptove, som majiteľka eventovej agentúry LUAagency, riaditeľka centra pre rozvoj osobnosti FUN FABRIC a autorka projektu Art mandala studio j-s-š. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním podujatí, s menežovaním programov a s tvorbou akcií. Tvorím slovom - píšem básne, texty piesní, ktoré zároveň zhudobňujem a interpretujem. Píšem blogy, e-booky, čím sa snažím motivovať ostatných.
Maľujem mandaly, organizujem semináre, workshopy a on-line kurzy. Rovnako ma nadchla práca s fraktálnou kresbou, ktorú zaraďujem do vlastných už existujúcich projektov a posúvam čaro tejto metódy ďalej.

Kontakt: +421 918 492 073, sipekova@gmail.com, www.JANKASIPEKOVA.sk


Mgr. Margaréta Kvietková, žijem v Brezne. Povolaním som špeciálna pedagogička, pracujem v ŠZŠ Čierny Balog so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie orientovanej na prítomnosť. Ďalej som si rozšírila vzdelávanie v oblasti numerológie, čakier - Síla zvuku a 7 Energií života a metódy TIR. Fraktálna kresba ma zaujala a nadchla najmä tým, že umožňuje cítiť a vidieť samých seba a okolitý svet novým spôsobom.

Kontakt: +421 903 588 945, kvietkovamargareta8@gmail.com