Lektori

Lektori na ktorých sa môžete obrátiť:

PaedDr. Radmila Briskornová (Cao), pôvodom z Košíc, špeciálny pedagóg s viac ako 23r skúsenosťami. Ukončila arteterapeutický výcvik u Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. V súkromnej praxi Bratislava, Praha.

Kontakt: +420792886773, www.rovnovaha.eu , radmilabriskornova@gmail.com


Mgr. Ivana Stellerova, pôsobím ako zástupkyňa MŠ v ZŠ s MŠ Nemecká, okres Brezno.Venujem sa výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku.Pracujem so zelenými potravinami, ako je jačmeň a chlorella a významu emócií na naše duševné zdravie prostredníctvom etiko terapeutických technik.

Kontakt: +421 918 541 942, istelly@gmail.com


MUDr. Miriam Vojvodová, pracujem ako lekárka, na genetike, okrem toho sa venujem kraniosakrálnej terapii, regresnej terapii. Od začiatku som vnímala psychiku ako neoddeliteľnú súčasť zdravia. Prostredníctvom alternatívnych smerov - kraniosakrálnej terapie, regresnej terapie, colorterapie a iných, som hľadala, čo všetko by nám vedelo pomôcť k harmónii, pocitu naplnenia a pochopeniu seba samých. Fraktálna kresba mi ukázala, ako vie človek v sebe nájsť súvislosti toho, čo zažíva a začne svoj život vidieť z inej stránky. Žijem a pôsobím v Bratislave.

Kontakt: +421 908 179 316, vojvodovam@gmail.com


Mgr. Martina Meriačová, mohla by som povedať, že v tomto živote som psychologička, lektorka Fraktálnej kresby, autorka, poetka, trochu umelkyňa, trochu motivátorka. Predovšetkým tvorivá duša, objavujúca seba, svoje dary a talenty, prostredníctvom ktorých môžem pomáhať iným. So silnou vierou v srdci, že každý príbeh, ktorý v sebe nosíme, stojí za to zdieľať! Preto chcem vo svojom živote povzbudzovať iných, aby zdieľali svoje príbehy - neviete komu tým zmeníte život. . .čo i len jednou vetou, ktorú práve potrebuje počuť. Fraktálna kresba rozpráva príbeh o nás, za nás - preto je pre mňa tak výnimočná a s radosťou som ju prijala do svojho osobného i pracovného života.

Moje skúsenosti s metódou Fraktálnej kresby ako lektorkou - aktívne od roku 2018:
- s deťmi aj s dospelými
- ako školská psychologička som pracovala s metódou v prostredí Základnej školy - so žiakmi I. a II. stupňa, tiež v materskej škole
- na letných táboroch (pozvanie od organizátorov táborov)
- na individuálnych a skupinových stretnutiach (po dohode s účastníkmi, možnosť aj online stretnutí)
- na workshopoch (ktoré organizujem/e aj v spolupráci)
- aj na stretnutiach "u vás doma" (ktorí ste ma oslovili a chceli zažiť kresbu v pohodlí domova)

Poskytujem individuálne, skupinové stretnutia, workshopy, poradenstvo. 

S láskou vás budem sprevádzať, ak budete cítiť, že práve ja môžem.

2021: začiatok štúdia Human design - užitočný nástroj sebapoznania, pokiaľ chceme žiť život, ktorý je skutočne náš.

Kontakt: +421 908 261 623, martinameriacova@gmail.com


PhDr. Renata Hazáková, pochádzam z Prievidze. Pracujem ako lektorka, koučka, fotografka, prekladateľka, tlmočníčka - nemecký jazyk. Absolvovala som rôzne ďalšie vzdelávania v oblasti Terapie orientovanej na prítomnosť, Business Coach, Základy artefiletiky, Základy zlatníctva, školu fotografie, doplňujúce pedagogické štúdium, rôzne arteterapeutické školenia, workshopy a kongresy na Slovensku ale i v zahraničí. Venujem sa i životnému koučingu v spojení s fotografiou, kde aktuálne pracujem prevažne so ženami. V arteterapii sa vzdelávam priebežne i ďalej, pretože táto oblasť je nevyčerpateľná studnica.

S Anou Bažovou Grnja som na Slovensku absolvovala kurzy Fraktálna kresba - diagnostická, terapeutická, umelecká, ruka zdravia, analýza. Od roku 2018 vediem skupinové i individuálne kurzy fraktálnej kresby v Prievidzi, no i na iných miestach na Slovensku, podľa požiadaviek. Aktuálne ponúkam moje služby i online.

Umenie je pre mňa veľmi silný, nenahraditeľný a v podstate snáď i najprirodzenejší prostriedok ako nájsť seba, svoju stratenú silu či životnú energiu. Ak hľadáte svoju cestu a ste otvorení umeniu a nazeraniu sa na svet práve očami vašej duše, v tom prípade ste u mňa správne. Teším sa na naše spolu objavné cesty.  

Kontakt: +421 918 816 397, ren.dusamoja@gmail.com, www.dusamoja.skIng. Libuška Horáková, 
žijem v Bratislave, profesne som pracovala ako softvérový analytik a školiteľ. Vždy ma tešila komunikácia s ľuďmi. Životné situácie ma posúvali k porozumeniu samej sebe a k skúmaniu, čo je za tým, čo sa deje. Prišla som k poznaniu, že ako cítim a myslím, tak sa deje. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie okamihom prítomnosti, študovala som archetypálnu numerológiu a tarot, praktikujem metamorfnú techniku, nadchla ma metóda fraktálnej kresby.

Kontakt: +421 907 721 190, horalibu@gmail.com


Mgr. Janka Šipeková, žijem a tvorím na Liptove, som majiteľka eventovej agentúry LUAagency, riaditeľka centra pre rozvoj osobnosti FUN FABRIC a autorka projektu Art mandala studio j-s-š. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním podujatí, s menežovaním programov a s tvorbou akcií. Tvorím slovom - píšem básne, texty piesní, ktoré zároveň zhudobňujem a interpretujem. Píšem blogy, e-booky, čím sa snažím motivovať ostatných.
Maľujem mandaly, organizujem semináre, workshopy a on-line kurzy. Rovnako ma nadchla práca s fraktálnou kresbou, ktorú zaraďujem do vlastných už existujúcich projektov a posúvam čaro tejto metódy ďalej.

Kontakt: +421 918 492 073, sipekova@gmail.com, www.JANKASIPEKOVA.sk


Mgr. Margaréta Kvietková, žijem v Brezne. Povolaním som špeciálna pedagogička, pracujem v ŠZŠ Čierny Balog so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie orientovanej na prítomnosť. Ďalej som si rozšírila vzdelávanie v oblasti numerológie, čakier - Síla zvuku a 7 Energií života a metódy TIR. Fraktálna kresba ma zaujala a nadchla najmä tým, že umožňuje cítiť a vidieť samých seba a okolitý svet novým spôsobom.

Kontakt: +421 903 588 945, kvietkovamargareta8@gmail.com


Jana Parillová, som umelecká duša. Prioritne sa venujem tvorbe mandál na hodváb kde využívam aj numerológiu. Zároveň vediem kurzy intuitívneho maľovania mandál ktoré organizujem hlavne vo Zvolene. Pomáham ľuďom vnímať životné situácie prostredníctvom farieb. V tvorení sme v prítomnom okamihu kde sa telo, myseľ a duša dostáva do rovnováhy. Fraktálna kresba mi ukázala ako pracovať s podvedomím.
Som zástancom toho, že vibrácie farieb dokážu vyliečiť aj skryté zákutia v nás.
Rada vás touto cestou prevediem.

Kontakt : +421 902 325 499, jana.parillova22@gmail.com 


Mgr. Zdeňka Rapouchová, trvale žiji a pracuji v okrese Tábor. Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. V současné době pracuji jako pedagog v předškolním vzdělávání. Studuji arteterapii na Akademii Alternativa v Olomouci, kde jsem se díky kolegům ze Slovenska seznámila s technikou Fraktální kresby, která mě učarovala jako funkční nástroj v arteterapie. Fascinuje mě objevování provázanosti fraktální kresby např. s kresbou a symbolikou mandal dle K.G. Junga, významen a působením barev, práce se sny a aktivní imaginace. Věřím ve vnitřní sílu a sebekorekční schopnost člověka a jsem vděčná za možnost být průvodcem na cestě sebepoznávání a osobního růstu.

Kontakt: +420 776 265 548, zdenka.rapouchova@seznam.cz