Lektori

Lektori na ktorých sa môžete obrátiť:

PaedDr. Radmila Cao, pôvodom z Košíc, špeciálna pedagogička s 15 - ročnými skúsenosťami v detskom domove a LVS. Od 2018 pracuje ako špeciálny školský pedagóg v Stupave. Ukončila arteterapeutický výcvik u Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD.

Kontakt: +421 940 842 929, radmilacao@gmail.com


Mgr. Ivana Stellerova, pôsobím ako zástupkyňa MŠ v ZŠ s MŠ Nemecká, okres Brezno.Venujem sa výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku.Pracujem so zelenými potravinami, ako je jačmeň a chlorella a významu emócií na naše duševné zdravie prostredníctvom etiko terapeutických technik.

Kontakt: +421 918 541 942, istelly@gmail.com


MUDr. Miriam Vojvodová, pracujem ako lekárka, na genetike, okrem toho sa venujem kraniosakrálnej terapii, regresnej terapii. Od začiatku som vnímala psychiku ako neoddeliteľnú súčasť zdravia. Prostredníctvom alternatívnych smerov - kraniosakrálnej terapie, regresnej terapie, colorterapie a iných, som hľadala, čo všetko by nám vedelo pomôcť k harmónii, pocitu naplnenia a pochopeniu seba samých. Fraktálna kresba mi ukázala, ako vie človek v sebe nájsť súvislosti toho, čo zažíva a začne svoj život vidieť z inej stránky. Žijem a pôsobím v Bratislave.

Kontakt: +421 908 179 316, vojvodovam@gmail.com


Mgr. Martina Meriačovápracujem ako školská psychologička v Základnej škole. Venujem sa písaniu poézie a prózy (meriacova.blog.sme.sk), v roku 2017 sa mi podarilo vydať 1. zbierku básní s názvom Nechávam tu seba. Fraktálna kresba vo mne prebudila tvorivý potenciál, začala som sa vo voľnom čase venovať tvorivej umeleckej činnosti - tvorím originálne ručne maľované oblečenie. Kresba sa stala súčasťou môjho pracovného i osobného života. S láskou odovzdávam poznatky ďalej - aj prostredníctvom organizovania mini workshopov fraktálnej kresby v Revúcej.

Kontakt: +421 908 261 623, martinameriacova@gmail.com


PhDr. Renata Vogl, pochádzam z Prievidze. Pracujem ako lektorka, koučka, fotografka, prekladateľka, tlmočníčka - nemecký jazyk. Rozšírené vzdelávanie v oblasti Terapie orientovanej na prítomnosť, Business Coach, Základy artefilaktiky, Základy zlatníctva, škola fotografie, doplňujúce pedagogické štúdium, Fraktálna kresba - diagnostická, terapeutická, umelecká, ruka zdravia, analýza.

Kontakt: +421 918 816 397, voglrenata@gmail.com, www.koucka.skIng. Libuška Horáková, 
žijem v Bratislave, profesne som pracovala ako softvérový analytik a školiteľ. Vždy ma tešila komunikácia s ľuďmi. Životné situácie ma posúvali k porozumeniu samej sebe a k skúmaniu, čo je za tým, čo sa deje. Prišla som k poznaniu, že ako cítim a myslím, tak sa deje. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie okamihom prítomnosti, študovala som archetypálnu numerológiu a tarot, praktikujem metamorfnú techniku, nadchla ma metóda fraktálnej kresby.

Kontakt: +421 907 721 190, horalibu@gmail.com


Mgr. Janka Šipeková, žijem a tvorím na Liptove, som majiteľka eventovej agentúry LUAagency, riaditeľka centra pre rozvoj osobnosti FUN FABRIC a autorka projektu Art mandala studio j-s-š. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním podujatí, s menežovaním programov a s tvorbou akcií. Tvorím slovom - píšem básne, texty piesní, ktoré zároveň zhudobňujem a interpretujem. Píšem blogy, e-booky, čím sa snažím motivovať ostatných.
Maľujem mandaly, organizujem semináre, workshopy a on-line kurzy. Rovnako ma nadchla práca s fraktálnou kresbou, ktorú zaraďujem do vlastných už existujúcich projektov a posúvam čaro tejto metódy ďalej.

Kontakt: +421 918 492 073, sipekova@gmail.com, www.JANKASIPEKOVA.sk


Mgr. Margaréta Kvietková, žijem v Brezne. Povolaním som špeciálna pedagogička, pracujem v ŠZŠ Čierny Balog so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Prešla som výcvikom regresnej terapie a terapie orientovanej na prítomnosť. Ďalej som si rozšírila vzdelávanie v oblasti numerológie, čakier - Síla zvuku a 7 Energií života a metódy TIR. Fraktálna kresba ma zaujala a nadchla najmä tým, že umožňuje cítiť a vidieť samých seba a okolitý svet novým spôsobom.

Kontakt: +421 903 588 945, kvietkovamargareta8@gmail.com


Jana Parillová, som umelecká duša. Prioritne sa venujem tvorbe mandál na hodváb kde využívam aj numerológiu. Zároveň vediem kurzy intuitívneho maľovania mandál ktoré organizujem hlavne vo Zvolene. Pomáham ľuďom vnímať životné situácie prostredníctvom farieb. V tvorení sme v prítomnom okamihu kde sa telo, myseľ a duša dostáva do rovnováhy. Fraktálna kresba mi ukázala ako pracovať s podvedomím.
Som zástancom toho, že vibrácie farieb dokážu vyliečiť aj skryté zákutia v nás.
Rada vás touto cestou prevediem.

Kontakt : +421 902 325 499, jana.parillova22@gmail.com