Autorka metódy

Psychológ, pedagóg, poradenský a rodinný psychoterapeut, tvorca korekčných metód v oblasti fyzikálnych vlastností farieb, tvarov a zvuku. Spája rôznorodé vedomosti z viacerých vedeckých oblastí vo svojej jedinečnej terapeutickej práci. Je autorkou niekoľkých terapeutických metód: metódy fraktálnej kresby (diagnostika a korekcia pomocou farby), metódy korekcie hlasom (korekcia fyzického a psychického stavu človeka), metódy Biocrystal (ktorá sa zaoberá vplyvom tvaru na fyzický a emocionálny stav človeka). 

Je špecialistom zdravotníckych a vzdelávacích programov, seminárov a školení. Napísala viacero autorských článkov, je autorkou knihy " Pramene fraktálnej múdrosti alebo nový pohľad na naše schopnosti " (Moskva, 2002). Je zakladateľkou a zároveň aj predsedom Medzinárodnej asociácie fraktálnej metódy Projekcia. Žije a pracuje v Jekaterinburgu v Rusku.