Metóda fraktálnej kresby

Je novou formou arteterapie - terapie umením. Jej autorkou je Tanzília Zakirovna. Polujachtova, klinický a rodinný psychológ, ktorá žije a pôsobí v Rusku v Jekaterinburgu. Po dlhých rokoch skúmania vplyvu línie a farby na ľudskú psychiku vytvorila

Fraktálnu metódu analytickej diagnostiky, prognózy a korekcie človeka

Metóda pre každého, kto môže ako nástroj používať pero a farbičku.


Od roku 1991, kedy bola táto metóda vytvorená, Tanzília Z. Polujachtova uskutočnila početné klinické testy a štúdie, ktoré poukazujú na to, že ľudia, ktorí sa venovali fraktálnej kresbe, sa rýchlejšie zotavili zo svojich chorôb, ako na fyzickej tak aj na psychickej úrovni. Metóda pomáha najmä ľuďom, ktorí prežili traumu, zažívajú stres, úzkosti, depresie alebo trpia psychosomatickým ochorením.

Technika kreslenia fraktálov nepôsobí pozitívne len na zotavenie sa z choroby. Prináša aj odpovede na otázky, ako spoznať sám seba, ako získať prístup k informáciám skrytým v hlbinách nášho podvedomia, ako sa naučiť objavovať svoje životné ciele a úspešne ich realizovať a ako sa dostať na novú úroveň svojho vývoja.

Fraktálna kresba je energetická kresba. Jej vibrácie prenikajú do nášho tela, myšlienok a pocitov. Kreslením fraktálov sa otvárame vyššiemu vedomiu, a tak uvoľňujeme kreatívnu energiu. Spájame sa s tou časťou našej bytosti, ktorá je zdrojom radosti, spokojnosti, súladu a všetkých duchovných hodnôt. Vo svete abstraktných farieb a línií zastávame miesto, v ktorom myšlienky miznú. Zostáva iba duch spojený s vyšším vedomím. Kreslením fraktálov sa ponárame do meditačného stavu, v ktorom prevažuje súlad a rovnováha. Takýmto kreslením sa meníme. Otvárame sa novým možnostiam a vytvárame i kreatívny prístup k životu a jeho problémom.

Fraktály predstavujú symbol novej úrovne vývoja prírodných vied, sú fázou, kedy sa spája umenie a veda, dva komplementárne spôsoby poznávania prírody - analytický a intuitívny.

Spoznávaním metódy fraktálnej kresby duchovná časť človeka rastie a prebúdza sa tvorivosť, ktorá nepochybne existuje v každom z nás.

Fraktálna metóda je patentovaná forma arteterapie. Dnes sa táto metóda úspešne uplatňuje v celom svete. Okrem Ruska je najrozšírenejšia v Litve, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a od roku 2015 ju máme možnosť spoznávať aj na Slovensku. Fraktály vo svojej kráse s najväčšou presnosťou pomáhajú porozumieť prirodzeným mechanizmom pre objavovanie podstaty ľudskej existencie a uvedomiť si ich. Práve táto schopnosť je najlepším spôsobom, ktorý odráža podstatu techniky.

Metóda je jednoduchá a ľahko dostupná, založená na vedeckých poznatkoch B. Mandelbrota, E. Fajdiša, M. Lüschera, T. Z. Polujachtovej, E. Komova a ďalších.

Fraktálna kresba sa tvorí celkom nezvyčajne, kreslí sa so zavretými očami. Fraktálna metóda je založená na vzťahu medzi " jemnou " motorikou rúk a mentálnym a psychofyzickým stavom človeka, ktorý kreslí. Vyfarbovanie polí fraktálnej kresby je akousi meditáciou.

Kreslením diagnostickej kresby získavame obraz aktuálneho energetického, psychického a fyzického stavu človeka. Tí, ktorí sa po analýze diagnostického fraktálu rozhodnú pokračovať, môžu pod odborným vedením začať kresliť korekčné fraktály podľa presne stanovených pravidiel metódy. Počas kreslenia sa využívajú tzv. terapeutické farebné kombinácie, ktoré sú založené na rôznych vibráciách každej konkrétnej farby, čím sa dosahuje automatický terapeutický účinok.

Táto práca, rovnako ako každá terapeutická, sa usiluje o disciplínu a vytrvalosť. Výsledky sa stávajú viditeľnými už počas tvorenia cyklu kresieb.

Komu je určená metóda fraktálnej kresby ?

Metóda je vhodná pre psychológov, terapeutov, učiteľov, vychovávateľov, umelcov, lekárov, rodičov a všetkým tým, ktorí pracujú na sebapoznaní a osobnom rozvoji. Je vhodná pre všetkých, ktorí chcú vyriešiť svoje životné problémy, rovnako pre tých, ktorí pomáhajú ostatným riešiť ich životné problémy.

Fraktálna kresba sa môže kresliť i v pároch. Ak kreslíme v páre, môžeme sa lepšie spoznať. Môžeme objaviť nový magický spôsob komunikácie. Spoločným kreslením sa môžeme lepšie pochopiť, môžeme sa učiť jeden od druhého. Poznávame, ako riešiť problémy spoločne.

Jedna osoba kreslí línie a druhá vyfarbuje polia. Aj keď je to veľmi zábavné, nekreslíme pre zábavu. Malá časť života jednej osoby sa tak spája so životom inej osoby. Osoba, ktorej líniou vydelené plochy vyfarbujeme, má šancu cítiť sa lepšie, cíti našu podporu a pomoc. Ak je osoba chorá, môže sa zotaviť, ak je smutná, môže sa rozveseliť.

Kreslenie fraktálu je tiež veľmi pekný a užitočný spôsob, ako zmysluplne tráviť čas s rodinou. Veľmi rady kreslia fraktály deti.

S touto technikou sa stretlo už veľa ľudí, ktorí svedčia o zlepšení emocionálnej, psychickej a fyzickej prosperity. Okrem toho, že táto metóda pôsobí na neviditeľnej úrovni, kreslenie fraktálov predstavuje zábavu, radosť a šťastie.

Fraktálna kresba nie je len umenie. Je to hlboká práca na sebe, na iných, čo predstavuje ekvivalent k meditácii. Fraktál nás spája s mimoriadne silným zdrojom energie. Fraktál teda pôsobí energeticky, no zároveň je aj obrazom, ktorý očarí, ba priam fascinuje.Je pekné vidieť ho a zažiť v priestore, v ktorom trávime svoj čas.