Metóda fraktálnej kresby - analýza - v Banskej Bystrici

15.06.2019

ZÁKLADNÝ PROGRAM (2., časť z troch)
Pre všetkých tých, ktorý si prešli skúsenosťou cez malý cyklus ôsmich kresieb (3 diagnostické a 5 terapeutických) a ideálne cez celý cyklus 21 kresieb (3 diagnostické a 18 terapeutických) .V 2. časti základného programu sa účastníci zoznámia s funkciou línií a farieb a sami si vyskúšajú analýzu vlastnej diagnostickej kresby a taktiež analýzu diagnostickej kresby iných.
Na workshope účastníci získajú dodatočné informácie o rôznych technikách kreslenia fraktálov a ich využitia v práci s deťmi a dospelými v rodine a rôznych inštitúciách.
Celý základný program je určený predovšetkým pre osobný rast a rozvoj, zároveň je osnovou pre ďalší postup a prípadnú prácu s ostatnými ľuďmi.
Priniesť kompletne nakreslený vlastný cyklus a diagnostické kresby iných ľudí, ktorí kreslili s Vami.
Zúčastnením sa tejto časti základného programu je podmienkou pre ďalšie vzdelávanie a venovaniu sa tejto metóde na profesionálnej úrovni. Po absolvovaní budete lepšie pripravený na prípravu na skúšky z Fraktálnej kresby, aby ste neskôr mohli metódu používať na profesionálnej úrovni, čo znamená aj členstvo v Asociácii Fraktálnej metódy a získanie certifikátu lektora.
   

Termín a čas konania : sobota, 15. júna 2019 od 10:00 do 17:00 hod.

Miesto konania :SanRajs academy, Terézie Vansovej 11, Banská Bystrica

Prihlášky na SanRajs academy, alebo cez kontaktný formulár

Viac info na Facebooku.