Metóda fraktálnej kresby - Ruka zdravia - v Banskej Bystrici

17.11.2019

RUKA ZDRAVIA - TERAPIA FARBOU

Kurz je založený na vzťahu farieb a odtieňov, a ich koreláciu s určitými systémami a orgánmi v tele s cieľom vytvárania a udržiavania zdravia a telesných funkcií.
Aby ste mohli absolvovať tento kurz, je potrebné mať základné vedomosti o kreslení terapeutickej-korekčnej kresby, to znamená vlastnú skúsenosť s kreslením aspoň malého cyklu.

Termín a čas konania : nedeľa, 17. novembra 2019 od 10:00 do 15:00 hod.

Miesto konania : Banská Bystrica

Prihlásiť sa môžete na tel. 0905 323 937, ana.bazova.grnja@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár