Fraktálna kresba v Hlohovci

04.04.2020

ÚVOD DO METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY 

Na workshope úvod do metódy fraktálnej kresby - účastníci kreslia svoju prvú "iniciačnú"/diagnostickú kresbu. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave.
Kreslenie je jedným zo spôsobov vyjadrenia (prejavenia) sa, ako je tanec alebo hudba. Kreslenie fraktálov nevyžaduje umelecký talent a ani znalosť kreslenia. Metóda je určená pre každého, kto môže držať ceruzu v ruke - ako dospelým, tak aj deťom.
Príďte si vyskúšať fraktálknu kresbu a dozviete sa viacej o tejto metóde, o tom ako, kde a v akých situáciách sa môže použiť a zároveň sa dozviete niečo viacej aj o sebe samých.

Odporúčam priniesť si vlastnú sadu farbičiek s najmenej 24 odtieňmi farieb.

Termín a čas konania : Sobota 4. apríla 2020 od 9:00-11:30 hod.


POKROČILÝ FRAKTÁLNY CYKLUS 

Určený je pre tých, ktorý už absolvovali Úvodný program diagnostickej kresby alebo už majú za sebou Intuitívny cyklus tzv. ľahší program a chcú sa profesionálnejšie venovať Fraktálnej kresbe.

Je presne určený systém 18 kresieb, v rámci ktorého sa dodržujú presne stanovené pravidlá kreslenia terapeutických kresieb. Tento prístup viacej vyhovuje už skúseným terapeutom alebo osobám so serióznejšou motiváciou ku terapeutickej korekcii, ktorí chcú pomôcť sebe alebo chcú pomáhať iným riešiť vážnejšie psychické alebo fyzické nerovnováhy.
Korekčné/terapeutické kresby nám slúžia na riešenie nejakého problému. Kreslíme ich vtedy, keď chceme svoju energiu, ktorá sa nachádza v nerovnováhe, vyvážiť alebo nasmerovať svoj život správnym smerom. Kreslíme ich so zavretými očami, ale podľa určených pravidiel korekcie (terapie). Farby si vyberáme vedome, taktiež nimi vyfarbujeme políčka podľa určených pravidiel. S týmito fraktálmi si korigujeme svoj vnútorný stav a tým si ho uvádzame do stavu rovnováhy.
Maximálny počet účastníkov: 10 osôb.

Termín a čas konania : Sobota 4. apríla 2020 od 12:30-16:00 hod.


UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA 

Pre každého, kto dokáže v ruke držať farbičku. Vychádza zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu.
Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať citlivosť a vnímavosť. Rozvoj vnímania a intuície umožňuje ľuďom, aby videli to viditeľné, ale aj oku neviditeľné. Mnohí ktorí začali kresliť fraktálnu kresbu, ani netušili, že objavia v sebe toľko kreativity a niektorí dokonca objavili svoj umelecký potenciál,
ktorý dnes využívajú na profesionálnej úrovni. Existujú rôzne druhy umeleckých fraktálnych kresieb v jednej s nich využívame aj symboly a znalosti zo sakrálnej geometrie, taktiež aj princíp kreslenia mandál. Na workshope sa naučíme kresliť nové techniky. Workshop je pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu, po skúsenostiach s kreslením diagnostických a korekčných kresieb, chcú voľne pokračovať s kreslením a v rámci svojej terapeuticko -
učiteľskej praxe s druhými, rozširovať spektrum možností práce s fraktálnou kresbou.

Termín a čas konania : Sobota 4. apríla 2020 od 16:30-19:00 hod. 

Miesto konania všetkých udalostí : Zabranie 42/a, Hlohovec

Prihlásiť sa môžete cez kontaktný formulár, alebo na tel. čísle 0905 323 937.