Úvod do metódy fraktálnej kresby a Umelecká fraktálna kresba v Banskej Bystrici

09.11.2019

ÚVOD DO METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY -Workshop AUTOPORTRÉT DUŠE

Na workshope úvod do metódy Fraktálnej kresby - Autoportrét duše účastníci kreslia svoju prvú "iniciačnú" kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po workshope sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.
Počas kreslenia a vyfarbovania ( podľa pravidiel metódy) sa myšlienky na krátko zastavia, otvárame sa tvorivému potenciálu v sebe a vtedy máme pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.
Na workshope Autoportrét duše máte možnosť spoznať Fraktálnu kresbu podľa uľahčeného programu, tzv. intuitívny cyklus, ktorý slúži na spoznávanie, je terapeutický, ale zároveň nenáročný a dá sa s ním ľahko pracovať s deťmi v školách.

Termín a čas konania : sobota, 9. novenbra 2019 od 10:00-15:30 hod.


Workshop UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA

Je pre každého, kto dokáže v ruke držať farbičku. Vychádza zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu. Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať citlivosť a vnímavosť. Rozvoj vnímania a intuície umožňuje ľuďom, aby videli to viditeľné, ale aj oku neviditeľné. Mnohí ktorí začali kresliť fraktálnu kresbu, ani netušili, že objavia v sebe toľko kreativity a niektorí dokonca objavili svoj umelecký potenciál, ktorý dnes využívajú na profesionálnej úrovni. Existujú rôzne druhy umeleckých fraktálnych kresieb v jednej s nich využívame aj symboly a znalosti zo sakrálnej geometrie, taktiež aj princíp kreslenia mandál. Na workshope sa naučíme kresliť nové techniky. Workshop je pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu, po skúsenostiach s kreslením diagnostických a korekčných kresieb, chcú voľne pokračovať s kreslením a v rámci svojej terapeuticko - učiteľskej praxe s druhými, rozširovať spektrum možností práce s fraktálnou kresbou.

Termín a čas konania : sobota, 9. novembra 2019 od 15:30-18:30 hod.

Rezervácie na tel. 0905 323 937, ana.bazova.grnja@gmail.com, alebo kontaktný formulár.