Workshopy a semináre

Pre koho sú určené workshopy a semináre fraktálnej kresby ?

 

Workshopy sú určené pre všetkých, ktorí radi kreslia, ktorí pracujú na osobnom rozvoji, hľadajú inovácie a dobrú spoločnosť, ale aj pre tých, ktorí pracujú s deťmi alebo inými ľuďmi, teda najmä pre pedagógov, psychológov, učiteľov, lekárov a sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, terapeutov ... a, samozrejme, " profesionálnych rodičov ".

Štatistika z obdobia 27 rokov výskumu a praxe potvrdzuje, že výsledky sú viditeľné u všetkých, ktorí fraktálnou metódou kreslia. Fraktály pomáhajú prebudiť ich vnútornú tvorivú energiu, čo vedie k prirodzenému uvoľňovaniu napätia.

ÚVOD DO METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY

Workshop ČAS PRE MŇA

Žijeme vo veľmi dynamickej dobe preplnenej informáciami. Sme zaťažení povinnosťami v práci a doma. Snažíme sa zosúladiť súkromný a pracovný život. Na workshope sa naučíme ako kreslením a vyfarbovaním v trvaní 20 minút môžeme vytvoriť vnútorný pokoj. Kreslenie tzv. fraktálnych miniatúr nás osvieži, naplní energiou a posilní. Počas kreslenia a vyfarbovania podľa pravidiel metódy sa myšlienky nakrátko zastavia, otvárame sa tvorivému potenciálu a vtedy máme pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.

                                                                                                  Trvanie workshopu sú 3 hodiny


           Workshop AUTOPORTRÉT DUŠE 

Na workshope účastníci kreslia svoju prvú "iniciačnú" kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť " vidieť " seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po workshope sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.                                                                                                                                                                                                                                           Trvanie workshopu je 6 hodín

Workshop UMELECKÉ FRAKTÁLY 

UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA Pre tých, ktorí si už vyskúšali aspoň Malý cyklus 8 kresieb (3 diagnostické a 5 korekčných) Pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu a majú túžbu pokračovať s kreslením fraktálov. Naučíte sa najmenej 5 spôsobov kreslenia umeleckých fraktálov. Okrem umeleckého majú aj terapeutický efekt. Budeme hovoriť aj o sakrálnej geometrii, ktorá sa môže kombinovať a vkladať do fraktálnej kresby. Mnohí, ktorí dnes kreslia umelecké fraktálne kresby, ani netušili, že majú v sebe kreatívny potenciál - pokiaľ neskúsili túto techniku, ktorá v nich otvorila inšpiráciu a nadšenie pre tvorivosť. Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nie len pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať vnímanie. Rozvíjanie vnímania (a intuície) umožňuje ľuďom, aby videli to viditeľné, ale aj to, oku neviditeľné. 

                                                                                                                                         Trvanie workshopu je6 hodín 

VZDELÁVANIE PODĽA METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY- pre osobný rast a rozvoj


Workshop ZÁKLADNÝ PROGRAM

Workshop UMELECKÉ FRAKTÁLY

Workshop POKROČILÝ PROGRAM


ŠPECIÁLNE PROGRAMY


WORKSHOPY PRE DETI (A RODIČOV)
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE
SKYPEVZDELÁVANIE